Roseni Torn

Ajalugu

Roseni Waba Aja Keskus asub omaaegse piirituspuhastusvabriku hoones, mis on kuulunud Tallinna Piiritusvabriku Osaühisusele ja Tallinna Piiritustehaste Omanike Ühisusele Rosen & Co.
1875. aastal andis Tallinna linn Preisi alamale Friedrich Rappuhnile loa ehitada Mere puiesteele (tollal Promenaadi tänav) piirituspuhastusvabrik.
1876. aastal valminud vabriku haldamiseks asutati Tallinna Piiritusvabriku Osaühisus, mille juhatusse kuulusid Friedrich von Dellingshausen (esimees), Ewald von Ungern-Sternberg, O. Schilling, A. von Brevern, Emil Kaselack ja Reinhold von Rehbinder.

Vabriku tegevdirektorid olid E. Lauenstein (1876-1883) ja Gustav Arved von Rosen (1883-1895).

1895. aastal viidi Tallinna Piiritusvabriku Osaühisuse juhatus üle Peterburi ja muudeti ülevenemaaliseks ettevõtteks Piiritusepuhastustehaste Ühing.

Tallinna piiritusevabrik anti rendile kommandiitühingule Tallinna Piiritustehaste Omanike Ühisus Rosen & Co, mille vastutavad omanikud olid Gustav Arved von Rosen (1895-1903), Alexander Woldemar von Rosen (1903-1938) ja Ernest von Rosen (1938-1940). Ettevõte koondas enda ümber enamuse Eestimaa ning paljud Liivi- ja Kuramaa toorpiirituse tootjad. Kuni alkoholi monopoli kehtimahakkamiseni 1900. aastal, olid firmal osakonnad praeguste Poola, Leedu, Valgevene ja Ukraina alal ning Moskvas ja selle ümbruskonnas.

Muidu ühekordsena ehitatud vabrikuhoone pilkupüüdvamaks osaks on rektifikatsioonitorn, milles asusid toorpiirituse puhastamiseks mõeldud seadmed. 1924. aastal ehitati tornile juurde veel üks korrus, milles praegu asuvad Roseni Torni peo- ja seminariruumid.

Põhiosa tööstuse sisseseadet kujutavatest fotodest on pärit 1920.-1930. aastatest ning on üles võetud Tallinna Riikliku viinalao tootmishoones Tartu maanteel.
 
Tallinna piirituspuhastusvabrik 1876. aastal,
Vaade Riikliku Viinalao laboratooriumi 1920. aastal
Riikliku Viinalao piirituse kelder 1920. aastail,
Riikliku Viinalao piirituse mõõtmise ruum
Piirituse vastuvõturuum Riiklikus Viinalaos
Tallinna piirituspuhastusvabriku rektifikatsioonitornile ehitati 1924. aastal lisakorrus (Heino Gustavsoni foto, 1975)
Tsisternides hoitava piirituse mõõtmise vahendid
Gustav Arved von Rosen (1849-1903)
Vabriku administratiivhoone
Esiplaanil viina mahutid,
Viina filtrid Riiklikus Viinalaos
Viina filtrid Riiklikus Viinalaos
Viina segadise valmistamise ruum
Vaaditöökoja esine.
Vabrik õue poolt.
Riigi piiritusmonopoli
Riigi piiritusmonopoli
Roostevabast terasest piirituse mahutid
Rosen